Schoolgids

Schoolgids

De ‘schoolgids voor ouders’  is rond de eerste ouderavond in het jaar digitaal naar alle ouders/verzorgers gestuurd.
Voor de leerlingen is er een eigen schoolgids, de V-gids voor leerlingen. Beiden zijn hieronder te downloaden.