Waar we voor staan

Het Vellesan College vindt het belangrijk dat elke leerling de school met succes doorloopt en een plezierige schooltijd heeft. Daar werken we op verschillende manieren aan.

Iedereen welkom
Het Vellesan College biedt onderwijs van vmbo-beroepsgericht tot vwo. De school gaat uit van de waarden van openbaar onderwijs. Dat betekent onder meer dat iedereen welkom is, dat we respect hebben voor elkaar, dat we democratisch georganiseerd zijn en aandacht hebben voor alle levensbeschouwingen.

Veelzijdig onderwijs
Het Vellesan College heeft als eerste doelstelling dat de leerlingen zo veel en zo goed mogelijk leren. We zorgen voor aantrekkelijk en uitdagend onderwijs door een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden en toepassing. In de lessen gebruiken we dan ook veel verschillende werkvormen: klassikale instructiemomenten, zelfstandig werken, projecten, probleemgestuurd onderwijs, leren buiten de school. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van ICT.

Persoonlijke aandacht
In en buiten de les krijgen leerlingen persoonlijke aandacht van hun docenten en mentor. Onze docenten zijn ervaren en houden in hun lessen rekening met de verschillen tussen leerlingen in leertempo en leerstijl. Mentoren houden de schoolprestaties en het welbevinden van de leerlingen in hun mentorklas in de gaten. Merken ze dat er iets niet goed gaat, dan zoeken ze naar passende oplossingen. Zo nodig regelen we binnen of buiten de school extra zorg.

Kansen bieden
De school biedt leerlingen kansen om het beste uit zichzelf te halen. Door de persoonlijke aandacht die we leerlingen geven, helpen we ze om hun talenten en belangstelling zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met elke leerling bekijken we op welk niveau hij of zij het beste past. Zo geven we leerlingen in de opstroomklassen de kans om zich op een hoger niveau te bewijzen in plaats van op zeker te spelen met een lager niveau.

Zelfstandig en verantwoordelijk
Als school zorgen we voor een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun talenten ontdekken en ontplooien. We nemen leerlingen serieus, stellen eisen aan leerlingen, geven ze verantwoordelijkheid en spreken ze daarop aan. Zo bereiden we onze leerlingen voor op een actieve rol in de samenleving als zelfstandige en verantwoordelijke burgers.