Brugklas

Aanmelden brugklas 2022 – 2023

U meldt uw kind uiterlijk 14 maart 2022 aan met het aanmeldformulier.
U stuurt het formulier op naar school of u neemt het mee naar de persoonlijke inschrijving in maart.
Daarvoor reserveert u van woensdag 2 tot dinsdag 8 maart een tijdslot. Dat doet u op deze pagina.

Wie wordt toegelaten
Iedere leerling die zich voor 14 maart 2022 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Hierbij geldt dat het schooladvies en de ondersteuningsbehoefte moeten passen bij wat wij als school kunnen bieden.
Leerlingen met een gemengd advies (vmbo-kader/ mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom op het vmbo. Zij krijgen extra begeleiding.

Aanmelding met tijdslot
Wij vinden het fijn om een kennismakingsgesprek te hebben met de ouder(s) en de leerling die zich aan komt melden. Voor dit gesprek kunt u thuis het aanmeldformulier invullen. Tijdens het gesprek maken we de aanmelding compleet.
Bekijk wat wenselijk is om mee te nemen.

Aanmelding per post
Een aanmelding per post is ook mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur. Stuur bij een aanmelding per post het ingevulde aanmeldformulier naar: Vellesan College, tav de administratie, Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden.
Het aanmeldformulier kan ook worden afgegeven bij de administratie op hetzelfde adres.

Extra informatie voor aanmeldingen voor leerlingen buiten Velsen
In Velsen wordt er niet geloot. Iedere leerling die zich voor 14 maart 2022 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten.
Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen waarbij het Vellesan de eerste keus is.
Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen waarbij het Vellesan niet de eerste keus is.

Opgehoogd advies
Het Vellesan College hanteert, net als de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen, een vaste regeling bij een opgehoogd advies.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.