Brugklas

Aanmelden brugklas

U meldt uw kind uiterlijk 12 maart 2020 aan met dit aanmeldingsformulier. U stuurt het formulier op naar school of u neemt het mee naar de persoonlijke inschrijving in maart.

Wie wordt toegelaten
Iedere leerling die vóór 16 maart is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.
Het Vellesan College gebruikt, net als de andere Velsense scholen een toelatingsregeling.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.