Brugklas

Aanmelden

U meldt uw kind uiterlijk 14 maart 2019 aan met een aanmeldingsformulier.
Het heeft onze voorkeur dat u het ingevulde formulier meeneemt naar de persoonlijke inschrijving in maart. We ontvangen u daarvoor op het hoofdgebouw, Briniostraat 16.

Maar u kunt ook  het ingevulde aanmeldingsformulier (een postzegel is niet nodig) opsturen naar:

Vellesan College
Antwoordnummer 303
1970 VB  IJmuiden

Wilt u uw kind aanmelden voor de opstroomklas, dansklas of sportklas kijk dan nog even bij de informatie over deze speciale klassen.

Toelating

Iedere leerling die vóór 16 maart 2019 is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding. Het Vellesan College hanteert net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen dezelfde toelatingsregeling. Er is geen loting.