Brugklas

Aanmelden brugklas 2022 – 2023

U meldt uw kind uiterlijk 14 maart 2022 aan met het aanmeldingsformulier.
U stuurt het formulier op naar school of u neemt het mee naar de persoonlijke inschrijving in maart.
Daarvoor maakt u een online-afspraak. Dat kan vanaf half februari. U vindt dan op deze pagina meer informatie daarover.

Wie wordt toegelaten
Iedere leerling die vóór/op 14 maart is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.
Het Vellesan College gebruikt, net als de andere Velsense scholen een toelatingsregeling.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.