Brugklas

Aanmelden brugklas 2023 – 2024

De aanmelding voor de brugklassen is gesloten.
Op 22 maart vindt in de regio Haarlem de loting voor VO-scholen plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot kunnen nog op het Vellesan College geplaatst worden. Op 30 maart is de definitieve lijst met aanmeldingen vastgesteld. In de periode daarna is de warme overdracht tussen basisscholen en VO.

Wie wordt toegelaten
Iedere leerling die zich uiterlijk 17 maart 2023 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Hierbij geldt dat het schooladvies en de ondersteuningsbehoefte moeten passen bij wat wij als school kunnen bieden.
Leerlingen met een gemengd advies (vmbo-kader/ mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom op het vmbo. Zij krijgen extra begeleiding.

Aanmelding met tijdslot
Wij vinden het fijn om een kennismakingsgesprek te hebben met u als ouder en uw zoon of dochter bij de aanmelding.  Voor dit gesprek kunt u thuis het aanmeldformulier invullen. Tijdens het gesprek maken we de aanmelding compleet. Bekijk wat wenselijk is om mee te nemen.

Aanmelding per post
Een aanmelding per post is ook mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur. Stuur bij een aanmelding per post het ingevulde aanmeldformulier naar: Vellesan College, tav de administratie, Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden.
Het aanmeldformulier kan ook worden afgegeven bij de administratie op hetzelfde adres.

Extra informatie voor aanmeldingen voor leerlingen buiten Velsen
In Velsen wordt er niet geloot. Iedere leerling die zich voor 17 maart 2023 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten.
Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen (zoals de regio Zuid-Kennemerland) waarbij het Vellesan de eerste keus is.
Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen waarbij het Vellesan niet de eerste keus is.

Opgehoogd advies
Het Vellesan College hanteert, net als de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen, een vaste regeling bij een opgehoogd advies.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.