Resultaten

Het Vellesan College levert kwaliteit

  • We hebben al jaren goede examenresultaten.
  • De slagingspercentages liggen boven het landelijk gemiddelde.
  • De tevredenheid van ouders bedraagt 7,8 en die van leerlingen 6,8.
    Beide groepen scoren boven het landelijk gemiddelde.

Al onze resultaten op staan op Scholen op de kaart. Dit is een website gemaakt door de onderwijsinspectie. Bekijk de verschillende pagina’s van de website om een indruk te krijgen van de kwaliteit van het Vellesan College.

De examenresultaten van de laatste drie schooljaren geven het volgende beeld:

2022 -2023 2021 – 2022  2020 – 2021
vmbo basis en kader 93% 100% 100%
mavo 88% 99% 99%
havo 90% 90% 96%
vwo 91% 100% 100%

 

Landelijke vergelijking

De Onderwijsinspectie bewaakt hoe scholen voor voortgezet onderwijs presteren. Van elke school is te bekijken hoe de resultaten zijn in vergelijking met landelijke gemiddeldes. De gegevens zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.
Voor het Vellesan College geldt een zogenaamd basisarrangement. Het betekent dat de inspectie veel vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs en niet op regelmatige basis zelf onderzoek doet op het Vellesan College.  

Zelf scholen vergelijken

Het Vellesan College legt zijn onderwijsprestaties vast in een landelijk systeem. Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs doen dat. Met de informatie van al die scholen is de site Scholen op de kaart ontwikkeld. Op deze site kunnen leerlingen van groep 8 en hun ouders scholen zoeken en met elkaar vergelijken. Ook met de VO-gids is het mogelijk een aantal scholen met elkaar te vergelijken.