Mavo

Onderbouw

In de onderbouw van de mavo hebben de leerlingen veertien verschillende vakken. In de loop van twee jaar wordt duidelijk welke vakken ze leuk of gemakkelijk vinden en welke niet. In het eerste jaar leren leerlingen plannen, huiswerk maken en andere studievaardigheden. Ook ontdekken ze welke manier van leren het beste bij hen past.

Profielkeuze

In het tweede leerjaar besteden leerlingen veel tijd aan de profielkeuze voor de bovenbouw. Ze kunnen kiezen uit drie profielen: Economie (inclusief dans- of sportprofiel), Zorg & Welzijn, en Techniek. Bij elk profiel zijn er aparte modules over het beroep waarin leerlingen van dat profiel terechtkomen. In plaats van een profiel kunnen leerlingen ook de mavo-plusvariant kiezen: een aangepast mavoprogramma waarmee ze na 4 mavo gemakkelijk kunnen overstappen naar 4 havo.
Na de mavo gaan de meeste leerlingen naar het mbo. In de bovenbouw oriënteren leerlingen zich uitgebreid op vervolgopleidingen, onder meer door mbo-bezoeken en door gesprekken met decanen.


Vecon business school

De mavo van het Vellesan College is een gecertificeerde Vecon business school.  Bovenbouwleerlingen met het profiel Economie krijgen extra lessen met bijvoorbeeld beleggingsspellen. Of ze starten een eigen onderneming of ze leren alvast de basisprincipes van boekhouden. Al die vakken en projecten zijn praktijkgericht.

Ouderavonden

Hieronder zijn de presentaties te downloaden die op de avonden zijn gebruikt.