Examen vmbo

In september 2023 zijn er ouderavonden geweest voor de bovenbouw vmbo.
Hier zijn ook het examenreglement en de PTA’s voor de verschillende leerjaren besproken en uitgedeeld.
Klik op het juiste cohort om het PTA van het betreffende leerjaar te bekijken.