Maak kennis!

Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het Vellesan College.

  • Je komt met je hele klas naar het Vellesan College. Dat regelt je basisschool.
  • Kom je niet met je basisschool naar het Vellesan College, maar wil jij wel graag kennis maken? Kom dan op
    woensdag 16 november of donderdag 24 november naar onze proeflesjes. Aanmelden voor deze proeflesjes kan door een e-mail te sturen.
  • Je ouders doen mee met de informatie-avonden die gehouden worden op 30 januari (havo-vwo),  31 januari (vmbo) en 1 februari 2023 (mavo). Op deze avonden maken we een boeiend programma waarin uitleg, filmpjes en tafelgasten een goed beeld van het onderwijs op het Vellesan College schetsen.
  • Je bezoekt ons Open Huis op 10 of 11 februari 2023. Doen hoor!
  • Je doet mee met de ‘Vellesan Experience’. Op deze woensdagmiddagen op 18 januari en 1 februari ben je bij ons op school!  Helaas is ook de Experience op 1 februari helemaal vol.  Aanmelden kan niet meer. Maar op het Open Huis kan je ook proeflesjes doen!
  • Je bekijkt het Veel-magazine, een leuk blad speciaal voor leerlingen van groep 8.