Maak kennis!

Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het Vellesan College.

  • Je komt met je hele klas naar het Vellesan College. Dat regelt je basisschool
  • Je komt naar het Open Huis op  31 januari of 1 februari 2020.
  • Je bekijkt het Veel-magazine, een magazine speciaal voor leerlingen van groep 8.