Maak kennis!

Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het Vellesan College.

  • Je komt met je hele klas naar het Vellesan College. Dat regelt je basisschool.
  • Je ouders doen mee met de informatie-avonden die gehouden worden op 24 en 25 januari 2022.
    Op deze avonden maken we een boeiend programma waarin filmpjes en tafelgasten een goed beeld van het onderwijs op het Vellesan College schetsen. Opgeven kan hier.
  • Je bezoekt ons Open Huis op 5 februari 2022. Dat organiseren we digitaal waarbij het mogelijk is online door de gangen te dwalen, docenten en medewerkers te spreken en lesjes te bezoeken. Vanaf 20 januari kan je je aanmelden.
  • Je meld je aan voor ‘Hoe cool is het Vellesan’. Op deze woensdagmiddag op 16 februari ben je echt bij ons op school!  De middag is alleen voor achtstegroepers. Je krijg een proeflesje, je doet een speurtocht door de school en je krijgt een ijsje toe. Hoe cool is dat!. Je moet je wel aanmelden. Doe dat snel want vol=vol.
  • Je bekijkt het Veel-magazine, een leuk blad speciaal voor leerlingen van groep 8.