Maak kennis!

Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het Vellesan College.

  • Je komt met je hele klas naar het Vellesan College. Dat regelt je basisschool.
  • Je ouders komen naar de informatie-avond op 20 of 21 januari.
  • Je komt naar het Open Huis op  31 januari of 1 februari 2020.
  • Je komt naar de Vellesan Experience op woensdag 12 februari. Aanmelden kan helaas niet meer.  Maar bekijk het filmpje van een vorige Experience.
  • Je bekijkt het Veel-magazine, een magazine speciaal voor leerlingen van groep 8.