Tweejarige brugperiode

De brugperiode duurt zowel voor vmbo als voor mavo, havo en vwo twee jaar. Die periode vinden we nodig om goed te beoordelen in welk schooltype een leerling het meest tot zijn recht komt. In principe worden leerlingen met hetzelfde schooladvies bij elkaar geplaatst; ze blijven dan gedurende de brugperiode in dezelfde klas of groep. Heel soms moeten klassen na een jaar opnieuw worden ingedeeld.

Aan het einde van het eerste jaar krijgt elke leerling een advies over het niveau dat het meest geschikt is om in het tweede leerjaar te volgen. Voor sommige leerlingen is dat het advies om over te stappen naar een hoger of lager niveau. Bij dat advies spelen rapporten en gegevens uit het leerlingvolgsysteem een rol, maar ook gesprekken van mentor, leerling en ouders.

Als je wilt weten wat de leerjaarcoordinator voor je kan betekenen in de brugperiode dan bekijk je het filmpje van Mareille Koops (coordinator havo/vwo).