Verlof buiten schoolvakanties

Op vakantie buiten de schoolvakanties mag alleen met een goedgekeurde verlofaanvraag. Dat geldt ook voor een extra dag vrij voor bijzondere situaties zoals begrafenis, verhuizing of huwelijk. Het ingevulde formulier levert u in bij de administratie of u stuurt het op. De school mag leerlingen volgens de leerplichtwet alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming geven om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dat extra verlof mag de school nooit in de eerste twee weken van het schooljaar geven. Alle informatie vindt u in de verlofregeling.