Rapporten

Leerlingen krijgen twee rapporten per jaar: in februari en in juli. Maar u kunt in Magister steeds de resultaten van uw kind volgen. Over de rapporten hebt u samen met uw zoon of dochter een persoonlijk gesprek met de mentor.
Op basis van de cijfers op het eindrapport besluiten de docenten of een leerling overgaat of het jaar overdoet. De overgangsregels worden elk jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de MR. De overgangsnormen voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn in november definitief vastgesteld. In april zijn deze, in overleg met de MR, aangepast naar aanleiding van covid-maatregelen. Bekijk de  overgangsnormen versie april 2022.