Rapporten

Leerlingen krijgen twee rapporten per jaar: in februari en in juli. Maar u kunt in Magister steeds de resultaten van uw kind volgen. Over de rapporten hebt u samen met uw zoon of dochter een persoonlijk gesprek met de mentor.
Op basis van de cijfers op het eindrapport besluiten de docenten of een leerling overgaat of het jaar overdoet. De overgangsregels worden elk jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de MR. Hier vindt u als voorbeeld de overgangsregeling van afgelopen jaar. Zodra de overgangsnormen voor 2019 Р2020 zijn vastgesteld kunt u die hier downloaden.


De overgangsregels 2018 2019