Rapporten

Leerlingen krijgen drie rapporten per jaar: in december, in maart en in juli. Over de rapporten hebt u samen met uw zoon of dochter een persoonlijk gesprek met de mentor.
Op basis van de cijfers op het eindrapport besluiten de docenten of een leerling overgaat of het jaar overdoet. De overgangsregels worden elk jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de MR.

     
De overgangsregels 2018 2019