V-Mail

V-Mail is de digitale nieuwsbrief van het Vellesan College voor ouders. Die verschijnt iedere maand en wordt per e-mail naar de ouders verzonden. In juni wordt een bewaarnummer voor de brugklassen uitgebracht. De nummers van schooljaar 2022 -2023 zijn hier, na publicatie, te downloaden.

bewaarnummer brugklassen

  september  november (1)   november (2) december