V-Mail

V-Mail is de digitale nieuwsbrief van het Vellesan College voor ouders. Die verschijnt 4 keer per jaar. Vlak voor de zomervakantie krijgt u een speciale V-Mail met alle informatie voor het nieuwe schooljaar.

          
juli 2019                   november 2019        december 2019      maart 2020
(bewaarnummer)

In verband met het coronavirus hebben we een aantal brieven gestuurd naar ouders. Een overzicht:
brief sluiting school 15 maart
brief maatregelen 16 maart
brief thuisonderwijs 17 maart