Examen havo – vwo

In september en oktober 2023 zijn er ouderavonden geweest voor de bovenbouw havo en vwo.
Hier zijn ook het examenreglement en de PTA’s voor de verschillende leerjaren besproken en uitgedeeld.
Klik hieronder op het juiste cohort om het PTA van het betreffende leerjaar te bekijken.