Examen havo – vwo

Het examenreglement en een overzicht van alle PTA-toetsen is vastgesteld voor het schooljaar 2020 -2021 in de zogenaamde Examenwijzer. Bij sommige vakken is het PTA gewijzigd in de examenklassen ivm de corona-beperkingen van het vorige schooljaar. Deze wijzigingen zijn in rood opgenomen in het PTA-overzicht.
De examenwijzer voor 4 havo.
De examenwijzer voor 5 havo.
De examenwijzer voor 4 vwo.
De examenwijzer voor 5 vwo.
De examenwijzer voor 6 vwo.

Na de aanpassing in de exameninering door de minister van onderwijs is een nieuw examenreglement vastgesteld voor de examenklassen.
Lees de brief van de schoolleiding en bekijk het examenreglement van april 2021.
Bekijk de nieuwe slaag-zak-regeling voor havo of bekijk de slaag-zak-regeling voor vwo.
De informatieavond over het examen terugkijken van maart 2021 kan ook.
De aanpaste planning rond de examens staat in dit overzicht.
Voor de eindexamenklassen is het het examenboekje met alle informatie over het cse tijdvak 2.