Examen havo – vwo

Er is een brief waarin het hele tijdpad staat voor examenleerlingen inclusief informatie over Resultaat Verbeteringstoetsen (een alternatief voor het herexamen), de diploma-uitreiking en het schema voor het inleveren van de boeken.

Voor leerlingen uit de voorexamen-klassen (de huidige 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) is in verband met de onderwijsaanpassingen door de corona-maatregelen in het examen en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)  het een en ander veranderd.
Bekijk het aanpaste Examenreglement en bekijk voor welke vakken het PTA-havo is aangepast en voor welke vakken het PTA-vwo is angepast.