Leerjaar 2 en hoger

Aannamecriteria zij-instromers

 • Er is een overgangsrapport voor het niveau waarop een leerling wil instromen. Wil iemand bijvoorbeeld instromen in havo 3, dan moet hij/zij een overgangsrapport voor havo 3 hebben.
 • De leerling is niet vaker dan één keer blijven zitten.
 • De leerling heeft een overtuigende motivatie om de overstap naar het Vellesan College te maken.
 • De ondersteuningsbehoefte moet vallen binnen wat wij als school kunnen bieden. Concrete informatie over wat wij aan ondersteuning kunnen bieden staat in het schoolondersteuningsplan.
 • Voor instroom van mavo 4 naar havo 4 gelden aanvullende eisen.
 • Er is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zij-instroom mogelijk in vmbo 4, mavo 4 of havo 5. Instroom in 6 vwo is onmogelijk.

Als niet aan deze criteria voldaan is ontvangt de leerling een afwijzing. 

Bekijk hier de presentatie
over deze profielkeuze.

Bekijk hier het informatie boekje
over de overstap van
4 mavo naar 4 havo.

Procedure voor zij-instromers vanaf 30 maart 2024

 1. Een leerling van een Velsense school informeert eerst op de eigen school naar de overstapprocedure. In Velsen zijn door de scholen onderling overstap-afspraken gemaakt.
 2. Een zij-instromer of de ouder stuurt het aanmeldformulier naar:
  Vellesan College
  Antwoordnummer 303
  1970 VB  IJmuiden
  Het insturen van een aanmeldformulier kan tot uiterlijk 1 juni 2024. Aanmelden is daarna dus niet meer mogelijk.
 3. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Definitieve plaatsing volgt na een intakegesprek en na bespreking in de toelatingscommissie (zie 7, 8 en 9).
 4. Alle aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. De leerlingen worden pas opgenomen in de procedure als duidelijk is dat er plaats is op de gewenste afdeling.
 5. In samenspraak met de afleverende school levert u bij de administratie een overdrachtsdossier aan.
 6. Er wordt gekeken of het dossier volledig is en of aan alle aannamecriteria wordt voldaan. Als dit het geval is, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek zal eind juni plaatsvinden. In het gesprek komen motivatie, eventuele aansluitingsproblemen, vakkenpakketkeuze en kans op succes aan de orde.
 7. Na het gesprek krijgt de leerling te horen of die toelaatbaar is, dat wil zeggen dat wij van mening zijn dat hij/zij bij het ondersteuningsprofiel van de school past, een goede motivatie heeft en er een gerede kans op succes is. Vinden wij dat de leerling niet toelaatbaar is, dan houdt de procedure hier op.
 8. Als een leerling toelaatbaar is, krijgt hij/zij aan het eind van het schooljaar (uiterlijk 19 juli 2024) te horen of hij/zij plaatsbaar is, dat wil zeggen dat er ook een plek in de gewenste klas is.