Leerjaar 2 en hoger

Instromen in leerjaar 2 of hoger op het Vellesan College is gedurende het schooljaar niet mogelijk.
Wel kan een leerling instromen in leerjaar 2 of hoger vanaf de start van het nieuwe schooljaar.
Informatie over de instroom in leerjaar 2 en hoger en over de procedure wordt op deze pagina gepubliceerd in februari 2022. Wilt u voor die tijd antwoord op uw vragen neem dan contact op met de administratie.