Leerjaar 2 en hoger

Instromen in leerjaar 2 of hoger op het Vellesan College is gedurende het schooljaar niet mogelijk.
Wel kan een leerling instromen in leerjaar 2 of hoger vanaf de start van het nieuwe schooljaar.