Leerjaar 2 en hoger

Afspraken voor toelating schooljaar 2024-2025
Leerlingen die in een hoger jaar dan de eerste klas op het Vellesan College willen komen noemen we schoolwisselaars of zij-instromers. Zij-instromers moeten aan een aantal criteria voldoen; het Vellesan College neemt alleen leerlingen aan die voldoen aan deze criteria. Daarnaast moet er ook plek zijn in de klas waar de leerling naartoe wil.
Aanname van zij-instromers geschiedt dus op basis van geschiktheid en plek. We nemen vrijwel nooit zij-instromers aan voor het lopende schooljaar. 
Vanaf februari 2024 is op deze pagina informatie te vinden over het aanmelden van zij-instromers voor leerjaar 2 en hoger.