Leerjaar 2 en hoger

Leerjaar 2 en hoger

Voor leerjaar 2 of hoger meldt u uw kind uiterlijk 1 juni aan met het aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger. Dat vindt u hier vanaf half februari. Het ingevulde aanmeldingsformulier (een postzegel is niet nodig) stuurt u op naar:

Vellesan College
Antwoordnummer 303
1970 VB  IJmuiden

U kunt het aanmeldformulier ook tijdens kantooruren afgeven bij de administratie van de school in het hoofdgebouw, Briniostraat 16, IJmuiden.

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Definitieve plaatsing volgt pas na een intakegesprek en na bespreking in de toelatingscommissie.
Aanmeldingen na 1 juni worden op de wachtlijst geplaatst. Deze leerlingen worden pas opgenomen in de procedure als duidelijk is dat er plaats is in de gewenste afdeling.

Na de aanmelding moet u ervoor zorgen dat het aanmelddossier compleet is. Is het dossier compleet, dan volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Dat gesprek is medio juli. In het gesprek komen motivatie, eventuele aansluitingsproblemen, vakkenpakketkeuze en kans op succes aan de orde. Dan wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie.U krijgt bericht of uw kind wel of niet op het Vellesan College kan starten.

Voor leerlingen die willen overstappen van 4 vmbo-basis naar 4 vmbo-kader, van 4 vmbo-kader naar mavo of van 4 mavo naar 4 havo gelden aanvullende aanmeldingseisen.