Begeleiding op school

Mentor

De mentor, je klassenleraar, heeft een aantal keer per jaar een gesprek met je om te horen hoe het met je gaat. Maar je kunt ook zelf naar je mentor toe, als er iets aan de hand is. De mentor luistert en helpt je om problemen op te lossen.Als je bijvoorbeeld last hebt van pesten dan zal de mentor je helpen. Er is zelfs een antipestprotocol met afspraken hoe de mentor dat aanpakt. De mentor is voor je ouders het eerste aanspreekpunt op school.

 

Flex-uur

In alle klassen heb je tenminste 1 uur per week een Flex-uur. Daarin krijg je extra ondersteuning bij je schoolwerk. In de onderbouw is er bijvoorbeeld in het Flex-uur extra aandacht voor studievaardigheden of voor het wegwerken van leerachterstanden. In de bovenbouw kun je in dat uur vakspecifieke hulp krijgen, bijvoorbeeld bij de belangrijkste vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De invulling van de Flex-uren ligt niet voor een heel jaar vast, maar meestal voor een periode van enkele weken.

Huiswerkhulp, bijlessen en Vellesan-boost

Huiswerkklas
Het is mogelijk om in stilte in de mediatheek te werken aan huiswerk of een samenwerkingsopdracht. Maandag tot en met donderdag, van het zevende tot en met het negende uur, kan je er terecht. Er is altijd toezicht van een Vellesan College medewerker.
Lees alles over de huiswerkklas.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is anders dan de huiswerkklas. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven door Lyceo. Je werkt vooral aan het versterken van je studievaardigheden. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het leren samenvatten van een grote hoeveelheid tekst of het maken van een goede en overzichtelijke planning. Lees alles over de  huiswerkbegeleiding.

Bijles
Wil je bijles voor een vak waar je echt niet goed in bent dan biedt de school je vijf inhoudelijke vaklessen (online of fysiek op school) zonder kosten.  Je mentor kan je hiervoor opgeven (in overleg met je ouder/verzorger) als jij een achterstand bij een specifiek vak hebt waaraan je serieus hebt gewerkt.  Lees alles over bijles.

Vellesan Boost
De Vellesan Boost is een traject waarbij we aandacht geven aan jouw sociaal-emotionele groei. Samen met iemand van het zorgteam ga je aan de slag met je persoonlijk plan van aanpak. Jouw eigen leervragen staan centraal. We werken in een groep van zes leerlingen, omdat je ook superveel van elkaar kunt leren! Je staat er nooit alleen voor. Aan het traject kunnen leerlingen deelnemen van verschillende afdelingen en leeftijden. Deelname is helemaal gratis. Overleg met je mentor als je misschien mee wilt doen. Opgeven kan via boost@vellesancollege.nl

Je ouders kunnen je ook zelf aanmelden voor huiswerkbegeleiding of bijles. Ze sturen een e-mail naar de coördinator van Lyceo. Voor de tarieven en meer informatie over de Lyceo-vestiging van het Vellesan College kijk je op Lyceo IJmuiden.

Decaan

Bij de decaan kun je – alleen of met je ouder(s) – terecht met al je vragen over de profielkeuze of de keuze voor een vervolgopleiding. De decaan heeft veel informatie over opleidingen en het profiel dat je voor een bepaalde opleiding nodig hebt, en over de beroepsmogelijkheden. Je kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Het Vellesan College heeft voor elke afdeling eigen decanen:
decaan vmbo: meneer M. Freriks en mevrouw K. Merz, locatie Platanenstraat
decaan mavo: mevrouw E.Kroon en mevrouw L.Gijzen
decaan havo en vwo: meneer R. Welboren, hoofdgebouw

 

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

Als je veel moeite hebt met taal, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, kun je hulp krijgen van een dyslexiecoach  of een remedial teacher. Je krijgt – soms individueel, soms in een groepje – tips en adviezen waardoor je gemakkelijker met taal kunt omgaan. Je krijgt ook een dyslexieverklaring waarop staat dat je extra tijd krijgt om toetsen te maken of dat je een bepaald hulpmiddel mag gebruiken. In het dyslexieprotocol van het Vellesan College staan alle afspraken over dyslexie. Vergelijkbare afspraken zijn er over dyscalculie. Die staan in het dyscalculieprotocol.
Met vragen over het dyslexiebeleid of het dyscalculiebeleid van het Vellesan College kunnen jij of je ouders terecht bij:
mevrouw A. Sleutjeszorgcoördinator
mevrouw R. Falkena, remedial teacher

Leerlingbegeleiding

Als het niet goed gaat in de lessen of in een bepaalde les, en als gesprekken met je mentor of een andere docent niet voldoende helpen, dan zorgt je mentor ervoor dat je bij een van de leerlingbegeleider terecht kunt. De leerlingbegeleider is mevrouw P. van Hooijdonk. Samen bespreken jullie wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat jij beter kunt presteren op school.
Voor hulp bij problemen die samenhangen met bv ASS, ADHD en dergelijke, schakelen we mevrouw A. Kieftenbelt of meneer M. van Lokhorst in.

Vertrouwenspersoon

Als er vervelende dingen gebeuren die je niet zomaar met iedereen kunt bespreken, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Je hebt bijvoorbeeld ruzie, of je wordt gepest of bedreigd, of iemand valt je op een seksuele manier lastig. Misschien heb je daar zo’n last van dat je niet graag meer naar school gaat, ziek wordt of wegblijft. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je een oplossing te vinden voor je probleem.
Je kunt gewoon naar mevrouw Khoenkhoen of meneer Van de Heisteeg, de vertrouwenspersonen, toegaan. Je kunt ook een briefje in hun postvak doen, of via een briefje aan de conciërges of via een e-mail laten weten dat je haar of hem wilt spreken. Alles wat je zegt of schrijft, blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon. Er gebeurt ook niets buiten jou om. Als de vertrouwenspersoon andere stappen wil ondernemen, bespreekt die dat eerst met jou.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:
meneer Van de Heisteeg (locatie Platanenstraat)
en mevrouw Khoenkhoen (Locatie Tiberiusplein)

 

Sport- en cultuurtalenten

Als je op het hoogste (inter)nationale niveau prestaties levert op sport- of cultuurgebied, kun je niet altijd het gewone lesprogramma volgen. Als school passen we het programma dan aan. Je ouders vragen die aanpassing schriftelijk aan bij de afdelingsleider. Welke aanpassingen mogelijk zijn en welke leerlingen ervoor in aanmerking komen, staat in het protocol toptalent.

Levy Pletting
Nationaal Jeugdkoor, 5 havo

David Rong
hockey en ijshockey, 1 Mc