Begeleiding op school

Mentor

De mentor, je klassenleraar, heeft een aantal keer per jaar een gesprek met je om te horen hoe het met je gaat. Maar je kunt ook zelf naar je mentor toe, als er iets aan de hand is. De mentor luistert en helpt je om problemen op te lossen.Als je bijvoorbeeld last hebt van pesten dan zal de mentor je helpen. Er is zelfs een pestprotocol met afspraken hoe de mentor dat aanpakt. De mentor is voor je ouders het eerste aanspreekpunt op school.

 

V-uur

In alle klassen heb je tenminste 1 uur per week een Vellesanuur, het V-uur. Daarin krijg je extra ondersteuning bij je schoolwerk. In de onderbouw is er bijvoorbeeld in het V-uur extra aandacht voor studievaardigheden of voor het wegwerken van leerachterstanden. In de bovenbouw kun je in dat uur vakspecifieke hulp krijgen, bijvoorbeeld bij de belangrijkste vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De invulling van de V-uren ligt niet voor een heel jaar vast, maar meestal voor een periode van enkele weken.

Huiswerkhulp

Je kunt op school ondersteuning krijgen bij het maken van huiswerk. Dat kan in de huiswerkklas of door huiswerkbegeleiding. Die worden allebei verzorgd door Lyceo. Huiswerkhulp kan op advies zijn van de mentor, maar jij en je ouders kunnen ook zelf huiswerkhulp aanvragen.
Je ouders kunnen je zelf aanmelden voor huiswerkbegeleiding, ook als het advies van de mentor komt. Ze sturen een e-mail naar Demi Sanchez y Olid, de coördinator van Lyceo of ze melden je aan bij Lyceo. Leerlingen van het Vellesan College krijgen korting op de tarieven van Lyceo, dus het is belangrijk dat ze dat erbij zetten

 

Zomerschool

Achterstand wegwerken? Gebruikmaken van de herkansing om toch over te gaan? Het aansluitingsprogramma volgen om met het mavodiploma over te stappen naar de havo? In de eerste week van de zomervakantie is dat mogelijk op de Zomerschool. We organiseren die in samenwerking met Lyceo. Lyceo is een landelijke organisatie die onder andere examentrainingen en huiswerkbegeleiding verzorgt. De meeste leerlingen die naar de zomerschool gaan worden door de school geselecteerd. Er zijn geen kosten aan verbonden

Decaan

Bij de decaan kun je – alleen of met je ouder(s) – terecht met al je vragen over de profielkeuze of de keuze voor een vervolgopleiding. De decaan heeft veel informatie over opleidingen en het profiel dat je voor een bepaalde opleiding nodig hebt, en over de beroepsmogelijkheden. Je kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Het Vellesan College heeft drie decanen:
decaan vmbo: meneer J. van Werkhoven, Platanenstraat
decaan mavo: mevrouw M. van Megen, hoofdgebouw
decaan havo en vwo: meneer R. Welboren, hoofdgebouw

 

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

Als je veel moeite hebt met taal, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, kun je hulp krijgen van een dyslexiecoach  of een remedial teacher. Je krijgt – soms individueel, soms in een groepje – tips en adviezen waardoor je gemakkelijker met taal kunt omgaan. Je krijgt ook een dyslexieverklaring waarop staat dat je extra tijd krijgt om toetsen te maken of dat je een bepaald hulpmiddel mag gebruiken. In het dyslexieprotocol van het Vellesan College staan alle afspraken over dyslexie. Vergelijkbare afspraken zijn er over dyscalculie. Die staan in het dyscalculieprotocol.
Met vragen over het dyslexiebeleid of het dyscalculiebeleid van het Vellesan College kunnen jij of je ouders terecht bij:
mevrouw A. Sleutjeszorgcoördinator
mevrouw R. Falkena, remedial teacher

Leerlingbegeleiding

Als het niet goed gaat in de lessen of in een bepaalde les, en als gesprekken met je mentor of een andere docent niet voldoende helpen, dan zorgt je mentor ervoor dat je bij een van de leerlingbegeleiders terecht kunt. De leerlingbegeleiders zijn mevrouw S. Dekker en mevrouw B. Schotborgh. Samen bespreken jullie wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat jij beter kunt presteren op school.
Voor hulp bij problemen die samenhangen met bv ASS, ADHD en dergelijke, schakelen we mevrouw L. Ruurda of mevrouw D. van der Wal in.

Vertrouwenspersoon

Als er vervelende dingen gebeuren die je niet zomaar met iedereen kunt bespreken, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Je hebt bijvoorbeeld ruzie, of je wordt gepest of bedreigd, of iemand valt je op een seksuele manier lastig. Misschien heb je daar zo’n last van dat je niet graag meer naar school gaat, ziek wordt of wegblijft. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je een oplossing te vinden voor je probleem.
Je kunt gewoon naar mevrouw Dol-Sassen, de vertrouwenspersoon, toegaan. Ze zit op locatie Tiberiusplein.  Je kunt ook een briefje in haar postvak doen, of via een briefje aan de conciërges of via een e-mail laten weten dat je haar wilt spreken. Alles wat je zegt of schrijft, blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon. Er gebeurt ook niets buiten jou om. Als de vertrouwenspersoon andere stappen wil ondernemen, bespreekt ze dat eerst met jou.

De vertrouwenspersoon van onze school is:
mevrouw P. Dol-Sassen: locatieTiberiusplein.

Sport- en cultuurtalenten

Als je op het hoogste (inter)nationale niveau prestaties levert op sport- of cultuurgebied, kun je niet altijd het gewone lesprogramma volgen. Als school passen we het programma dan aan. Je ouders vragen die aanpassing schriftelijk aan bij de afdelingsleider. Welke aanpassingen mogelijk zijn en welke leerlingen ervoor in aanmerking komen, staat in het protocol toptalent.

Levy Pletting
Nationaal Jeugdkoor, 5 havo

David Rong
hockey en ijshockey, 1 Mc