Klachten

Heeft u als ouder of heb je als leerling een klacht over de gang van zaken op school of over toetsing of examinering, dan zoeken we eerst binnen de school zelf een oplossing, eventueel met hulp van een intern vertrouwenspersoon. Als er geen oplossing komt, kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep, de onderwijsgroep waar het Vellesan College bij hoort. Dunamare Onderwijsgroep heeft een algemene klachtenregeling. Wordt de klacht ook niet op dit niveau opgelost, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie.
Als u sterke aanwijzingen hebt van een misstand binnen het Vellesan College, dan kunt u in de klokkenluidersregeling lezen wat u het beste kunt doen.