Examen mavo

Het examenreglement en een overzicht van alle PTA-toetsen is vastgesteld voor het schooljaar 2020 -2021 in de zogenaamde Examenwijzer. Bij sommige vakken is het PTA gewijzigd in de examenklassen ivm de corona-beperkingen van het vorige schooljaar. Deze wijzigingen zijn in rood opgenomen in het PTA-overzicht.
De examenwijzer voor 3 mavo.
De examenwijzer voor 4 mavo.

Na de aanpassing in de exameninering door de minister van onderwijs is een nieuw examenreglement vastgesteld voor de examenklassen.
Lees de brief van de schoolleiding en bekijk het examenreglement van april 2021.
Bekijk hier de nieuwe slaag-zak-regeling voor mavo.
De informatieavond over het examen terugkijken van maart 2021 kan ook.
De aanpaste planning rond de examens staat in dit overzicht.