Examen mavo

Eind maart is er een informatie-avond geweest voor ouders en leerlingen over de aanpassingen in het examenreglement en de slaag-zak-regeling. De powerpoint over de mavo die deze avond is besproken is terug te zien.
Het examenreglement is aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Bekijk de nieuwe versie maart 2022.
Een kort handzaam overzicht van alle wijzigingen staat in een apart artikel. Alle (nieuwe) data rond het examen zijn in dit schema te vinden.
Voor de leerlingen is er een handzaam Informatieboekje CSE mavo 2022 met alle informatie over het centraal schriftelijk examen, inclusief wanneer welk examen is.

Over de examentrainingen door Lyceo hebben ouders een aparte brief ontvangen.

Het PTA voor 3 mavo
Het PTA voor 4 mavo