Leerjaar 2 en hoger

OP DEZE PAGINA

Vmbo

Op dinsdag 2 juli is er een sportdag voor de 2e klassen vmbo basis en kader (met uitzondering van de sportklassen).
Op disndag 2 juli is er ook een inhaaldag: gemiste proefwerken uit de proefwerkweek moeten dan worden ingehaald. Je maakt met je docent een afspraak hoe laat en waar je het proefwerk inhaalt.
Op woensdag 3 juli is er een sportdag voor de 3e klassen vmbo basis en kader.
Op woensdag 3 juli om 10.00 uur is de cijfersluiting van schooljaar 2018 -2019. In principe zijn dan je overgangscijfers bekend, maar dit is altijd onder voorbehoud. Pas na de rapportvergadering (die is voor alle onderbouwklassen op vrijdag 5 juli en voor de bovenbouwklassen op maandag 8 juli), is zeker wat je cijfers zijn en of je overgaat en naar welk niveau.

In de week erna moet je je boeken inleveren. Dat is op maandag 8 juli voor klas 2 en dinsdag 9 juli voor klas 3. Hoe laat jij je boeken moet inleveren zie je op dit schema. Daarna is het even rustig.
Op vrijdag 12 juli kom je je rapport ophalen. Hoe laat je waar moet zijn zie je in dit schema.

Daarna begint de zomervakantie.
Je hebt officieel vrij van maandag 15 juli tot maandag 26 augustus, maar op vrijdag 23 augustus moet je waarschijnlijk je boeken voor het nieuwe schooljaar weer halen.
Hoe en wat vind je op de website op 21 augustus.

Alle informatie over het einde van het schooljaar en het begin van het nieuwe jaar staat in de V-Mail van juli.

Mavo

Op 2 juli is er een sportdag voor de 2e klassen mavo (met uitzondering van de sportklassen).
Op 5 juli is er een sportdag voor de 3e klassen mavo (met uitzondering van de sportklassen).
Op dinsdag 3 juli is er een inhaaldag: gemiste proefwerken uit de proefwerkweek moeten dan worden ingehaald. Je maakt met je docent een afspraak hoe laat en waar je het proefwerk inhaalt.
Op woensdag 3 juli om 10.00 uur is de cijfersluiting van schooljaar 2018 -2019. In principe zijn dan je overgangscijfers bekend, maar dit is altijd onder voorbehoud. Dit geldt niet voor 3 mavoleerlingen die een herkansing maken.
Op donderdag 4 juli is er voor de leerlingen uit 3 mavo de mogelijkheid om een PTA-toets uit de SE2 periode te herkansen. Hoe dat gaat, hoe laat en waar vind je in Magister. De cijfersluiting voor deze herkansing is op zondag 24.00 uur. dan kan je pas je cijfers zien.

Voor de 2e klassen is op vrijdag 5 juli de rapportvergadering, voor de 3e klassen is dat op maandag 8 juli. Daarna pas is zeker of je overgaat en naar welk niveau.
In de week erna moet je je boeken inleveren. Dat is op maandag 8 juli voor klas 2 en dinsdag 9 juli voor klas 3. Hoe laat jij je boeken moet inleveren zie je op dit schema. Daarna is het even rustig.
Op vrijdag 12 juli kom je je rapport ophalen. Hoe laat je waar moet zijn zie je in dit schema.

Daarna begint de zomervakantie.
Je hebt officieel vrij van maandag 15 juli tot maandag 26 augustus, maar op vrijdag 23 augustus moet je waarschijnlijk je boeken voor het nieuwe schooljaar weer halen.
Hoe en wat vind je op de website op 21 augustus.

Alle informatie over het einde van het schooljaar en het begin van het nieuwe jaar staat in de V-Mail van juli.

Havo – vwo

Op dinsdag 3 juli is er een inhaaldag: gemiste proefwerken uit de proefwerkweek moeten dan worden ingehaald. Je maakt met je docent een afspraak hoe laat en waar je het proefwerk inhaalt.
Op woensdag 3 juli om 10.00 uur is de cijfersluiting van schooljaar 2018 -2019. In principe zijn dan je overgangscijfers bekend, maar dit is altijd onder voorbehoud. Pas na de rapportvergadering is zeker wat je cijfers zijn en of je overgaat en naar welk niveau.
Op donderdag 4 juli is er een sportdag voor 3 havo-vwo, 4 havo-vwo en 5 vwo (met uitzondering van de sportklassen).
Op vrijdag 5 juli zijn de rapportvergaderingen voor klas 3, op maandag 8 juli zijn de overgangsvergaderingen voor de bovenbouwklassen.
Op dinsdag 9 juli worden de boeken ingeleverd door 3 havo-vwo, 4 havo-vwo en 5 vwo. Hoe laat jij je boeken moet inleveren zie je op dit schema. Daarna is het even rustig.
Op vrijdag 12 juli kom je je rapport ophalen. Hoe laat je waar moet zijn zie je in dit schema.

Daarna begint de zomervakantie.
Je hebt officieel vrij van maandag 15 juli tot maandag 26 augustus, maar op vrijdag 23 augustus moet je waarschijnlijk je boeken voor het nieuwe schooljaar weer halen.
Hoe en wat vind je op de website op 21 augustus.

Alle informatie over het einde van het schooljaar en het begin van het nieuwe jaar staat in de V-Mail van juli.