Rechten en plichten

Als leerling heb je rechten en plichten. Die staan in het leerlingenstatuut. Het zijn afspraken over wat jij van de school mag verwachten en wat de school van jou verwacht. Daarnaast gelden gedragsregels als je op school bent. Die gaan over goed omgaan met elkaar en over voorzichtig zijn met spullen van de school. Als je je aan deze regels houdt, werk je mee aan een prettige schooltijd voor iedereen.

De gedragsregels en een korte versie van het leerlingenstatuut staan in de ‘V-gids voor jou’. De V-gids voor jou wordt in de mentorles besproken. In september 2023 wordt deze V-gids naar jou verzonden. Je kan hem dan ook hieronder downloaden.