Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en vier afdelingsleiders. De afdelingsleider is eindverantwoordelijk voor de leerlingen en docenten van zijn of haar afdeling. In alle afdelingen heeft de afdelingsleider ondersteuning van een leerjaarcoördinator.