Schoolkosten

In het overzicht staan de kosten voor schooljaar 2023-2024. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ermee ingestemd. Het Vellesan College kent een vrijwillige ouderbijdrage voor allerlei activiteiten zoals hieronder vermeld. De school heeft de ouderbijdrage hard nodig om alle activiteiten te realiseren. Voor ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen is er een passende oplossing mogelijk. Kijk verder bij ‘Financiële ondersteuning’. Als het desondanks niet lukt de bijdrage te betalen dan zullen wij leerlingen niet uitsluiten van de betreffende activiteiten.

De schoolboeken worden in bruikleen gegeven aan de leerlingen: de schoolboeken zijn gratis, maar blijven eigendom van de school. Voordat de boeken in bruikleen worden gegeven, ondertekent u als ouder/verzorger een bruikleenovereenkomst.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bijdrage schoolfonds
Als school hebben we een schoolfonds voor extra’s die niet door het ministerie worden vergoed. We vragen aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage aan dit schoolfonds. Die bijdrage verschilt per klas en is maximaal € 144. De bijdrage is wettelijk niet verplicht, maar we doen een dringend beroep op ouders om het bedrag voor dit fonds te betalen. Als het niet lukt de bijdrage te betalen dan zullen wij leerlingen niet uitsluiten van de betreffende activiteiten. Jaarlijks stelt de school de hoogte van het bedrag vast en hoe het besteed wordt. Dat gebeurt in overleg met de ouderraad en de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.

Bijdrage ouderraad
De Ouderraad vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage van € 8. Uit deze bijdragen worden de kosten betaald voor de ouderavonden, school- en klassenavonden, het informatiebulletin voor ouders en bijdragen aan speciale activiteiten zoals de diploma-uitreiking. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp. Deze bijdrage betaalt u tegelijk met de bijdrage voor het boeken- en schoolfonds.

Boeken en leermiddelen

De leerlingen krijgen elk jaar een pakket met basisboeken en andere materialen voor de vakken in bruikleen. Ze moeten de boeken aan het eind van het schooljaar weer in goede staat inleveren. Is een boek beschadigd of kwijt, dan kunt u een boete verwachten. Deze en andere afspraken staan in de bruikleenovereenkomst die  wordt uitgereikt bij de kennismakingsavond voor nieuwe ouders in de maand juni (en dan getekend weer wordt ingeleverd). De overeenkomst is opgesteld in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Naslagwerken, woordenboeken, een atlas en een binas-boekje en andere boeken die in meerdere leerjaren gebruikt worden, vallen niet onder basisleermiddelen. Die moet u zelf kopen.
Ieder jaar staat in het bewaarnummer van de V-Mail in juli een overzicht van zelf te kopen leermiddelen.

Kosten van iPad

Elk jaar zijn er klassen waar de iPad volop als leermiddel wordt gebruikt. Alle leerlingen van een iPadklas moeten dan over een iPad beschikken. Dat kan op verschillende manieren.

Andere kosten

Voor een aantal zaken krijgt u apart een rekening.

  • Schoolkluisjes. In de gebouwen staan kluisjes waarin leerlingen hun spullen veilig kunnen opbergen. De huur van een kluisje is € 17,50 per jaar.
  • Werkweken. Leerlingen van 3 vmbo, 3 mavo, 4 havo, 5 vwo en sport- en dansleerlingen gaan in mei op werkweek. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de ouders. Het zijn dure activiteiten, maar we vinden ze belangrijk voor de sfeer in de klas en de ontwikkeling van uw kind. U krijgt op tijd informatie over deze werkweken en de betaling ervan.
  • Schoolsportshirt. Het schoolsportshirt is verplicht voor leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Op verzoek van de leerlingen is gekozen voor een fraaie en duurzame uitvoering van Adidas. Het sportshirt is te koop bij Huijg Sport.

Extra kosten sport- en dansleerlingen
Voor sport- en dansleerlingen zijn er extra kosten vanwege sportzaalhuur, workshops en clinics. Het gaat om de leerlingen in sportklas 1 en 2, de leerlingen van de dansklassen en de leerlingen met extra sport (BSM, LO2) en dans in het vakkenpakket.

Betalen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een rekening voor alle bovengenoemde kosten in één keer. U betaalt via Wiscollect,  een online betaalsysteem. U ziet precies welk bedrag er betaald moet worden en wat u al heeft betaald. U kunt betalen met iDeal of met een automatische incasso. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een e-mail met uitleg over het gebruik van Wiscollect en het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Als twee of meer van uw kinderen op onze school zitten, krijgt u korting op het bedrag voor het schoolfonds. Voor het tweede kind geldt een korting van € 10 en voor het derde en volgende kind een korting van € 15. In Wiscollect vinkt u dan “tweede kind” of “derde kind” aan.

Betalingsregeling

Wanneer u de bijdrage niet in één keer of helemaal niet kunt betalen, neemt u dan contact op met Mirella Kornelissen van onze administratie. Een aangepaste betalingsregeling, een vergoeding vanuit de gemeente of een vergoeding vanuit het VO-fonds kan wellicht een oplossing bieden. 

Bekijk ook de toelichting.