Corona

Sinds maart 2020 heeft de school allerlei maatregelen genomen in verband met corona. Op deze pagina zijn, in chronologische volgorde,  alle brieven en andere mededelingen te vinden die sinds maart zijn gecommuniceerd met leerlingen, ouders en verzorgers.

november 2021
beslisboom, aangepast november
brief ouders lessen op afstand, 18 november
brochure Vellesan Boost, NPO achterstanden wegwerken, 10 november
brochure Vellesan huiswerkbegeleiding, NPO achterstanden, 10 november
brief ouders covid-aanscherpingen, 8 november

oktober 2021
brief buitenschools activiteiten, 8 oktober

augustus 2021
beslisboom wel/niet naar school, 19 augustus
brief ouders start schooljaar, 19 augustus

mei 2021
addemdum examenwijzer examenklassen, 26 mei
brief heropening school, 26 mei
brief aan ouders, 1 mei

april 2021
brief aan leerlingen en ouders, 30 april
nieuw schema vmbo, 30 april
nieuw schema mavo, 30 april
nieuw schema havo/vwo, 30 april
overgangsregeling 2020 2021, aangepast 30 april
herkansingsregeling 2020 -2021, aangepast 30 april

maart 2021
brief alle niet-examenklassen over toetsen
brief opstarten school 3 maart  1 – 2 vmbo
brief opstarten school 3 maart  1 – 2 mavo
brief opstarten school 3 maart  1 – 3 havo en vwo
brief opstarten school 3 maart  3 – 4 vmbo
brief opstarten school 3 maart  3 – 4 mavo
brief opstarten school 3 maart  4 – 5 havo
brief opstarten school 3 maart  4 – 6 vwo

januari 2021
brief ouders/verzorgers over de verlengde lockdown, 15 januari
brief ouders/verzorgers van examenklassen over de verlengde lockdown, 15 januari

december 2020
brief ouders/verzorgers over de aanpassingen in het centraal examen 2021, 17 december
brief ouders/verzorgers over de lockdown van eindexamenklassen 15 december
brief ouders/verzorgers over de lockdown van voorexamenklassen, 15 december
brief ouders/verzorgers over de lockdown van onderbouwklassen, 15 december
infographic over online-onderwijs, 15 december

november 2020
brief aan ouders/verzorgers update 27 november
brief aan ouders/ verzorgers update 6 november
beslishulp, mag een leerling wel of niet naar school, 6 november
veelgestelde vragen en antwoorden, 6 november

oktober 2020
brief aan ouders/verzorger update 16 oktober
beslishulp mag een leerling wel of niet naar school, 9 oktober
veelgestelde vragen over corona en school, 9 oktober
brief aan ouders/verzorgers van 9 oktober.
brief aan ouders/verzorgers  update 2 oktober

september 2020
triageformulier ouderavonden
brief ouders/ verzorgers update 7 september
corona-protocol 7 september

augustus 2020
brief ouders/ verzorgers update 14 augustus, start schooljaar

juni 2020
aanpassing examenreglement

mei 2020
covid regels 27 mei
covid richtlijnen 27 mei
brief opstarten school op 2 juni a.s.
brief examenleerlingen tijdpad naar de uitslag 20 mei
brief  ouders/verzorgers update coronamaatregelen 15 mei

april 2020
brief ouders/verzorgers leervorderingen en overgang 24 april
update afname schoolexamens 2 april
brief ouders/verzorgers maatregelen 2 april

maart 2020
brief ouders/verzorgers afsluiting schoolexamens 25 maart
brief examenleerlingen schoolexamens 24 maart
brief examenleerlingen 19 maart
brief ouders/verzorgers thuisonderwijs 17 maart
brief maatregelen corona 16 maart
brief ouders/verzorgers sluiting school 15 maart