Kortgeleden was er een ouderavond voor leerlingen en hun ouders die overwegen om na het behalen van het mavo-diploma de overstap te maken naar 4 havo. De avond was voor leerlingen van het Vellesan College zitten, van de Duin & Kruidberg-mavo, maar ook voor leerlingen/ouders die in 4 mavo van een andere school zitten. Bekijk de presentatie die op de ouderavond is gegeven,