Van onze verslaggever
IJmuiden

Van 26 april tot s mei is in debibliotheek van IJmuiden ‘project vrijheid’ te zien. Een ex­positie van schilderijen met het thema vrijheid, gemaakt door vluchtelingen.

De expositie is georganiseerd door CityShapers, een regionaal vrijwilli­gersnetwerk dat jongeren wil ver­ binden aan mensen in een kwetsba­re situatie. Voor dit project is samen­ gewerkt met het COA en het Rode Kruis, die opvanglocaties inKenne­merland en Velsen hebben. Het gaat onder andere om de Conradkade in Haarlem en het schip de Ocean Prin­cess in Velsen-Noord. Bewoners van die opvanglocaties zijn gevraagd om te schilderen omtrent het thema vrijheid. Daarbij zijnze gekoppeld aan leerlingen van het Vellesan Col­lege, NOVA College en InHolland. In totaal zijn er zo’n vijfenzeventig mensen betrokken geweest bij het maken van de kunstwerken. Het re­sultaat zijn vijfentwintig kunstwer­ken, elf dagen te zien in de Biblio­theek Velsen. Allemaal omtrent vrij­heid. De schilderijen gaan over iden­titeit, familie en natuur.