Toelating en aanmelding

Wie wordt toegelaten

Iedere leerling die vóór 12 maart 2021 is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.

Het Vellesan College hanteert net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen de volgende regeling:

  • Elk kind kan terecht bij de school van eerste keuze: er is geen loting.
  • Het advies van de basisschool is leidend. De basisschool onderbouwt het advies met de resultaten van het leerlingvolgsysteem.
  • Als er sprake is van grote leerachterstanden, zorgt de basisschool voor verdere testgegevens zoals een NIO-test.
  • Het advies kan bijgesteld worden na de uitslag van de verplichte eindtoets.
  • Basisscholen geven bij voorkeur een advies voor één schooltype.
  • Alle vo-scholen in Velsen gebruiken hetzelfde aanmeldingsformulier. Als een vo-school in Velsen de school van eerste voorkeur is, vullen basisschool en ouders dit formulier in.
  • Let u erop dat u voor aanmelding voor het Vellesan College het Velsense aanmeldingsformulier gebruikt. Dat is een ander formulier dan het Haarlemse.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.

Aanmelden brugklas
De aanmelding voor het Vellesan College kan dit jaar op twee manieren:

1. Met een digitale vooraanmelding
U vult het digitale vooraanmeldingsformulier in op deze pagina.
Voor deze vooraanmelding reserveert u een tijdslot om persoonlijk bij ons op school langs te komen en de aanmelding compleet te maken. U kunt een tijdslot reserveren voor maandag 1 maart tot en met donderdag 11 maart.

U komt op de gereserveerde tijd langs met uw zoon of dochter. U mag daarbij maar met één ouder of verzorger komen.
U neemt mee:
–  Het aanmeldingsformulier van de basisschool.
    Dit formulier is volledig ingevuld en ondertekend door de basisschool
–  De identiteitskaart of het paspoort van uw zoon of dochter ter identificatie
–  Eventueel: een dyslexieverklaring.

2. Met een aanmelding per post
Stuur het ingevulde aanmeldformulier van de basisschool per post op of breng het formulier langs bij de administratie tijdens kantooruren. De inschrijving wordt vervolgens telefonisch compleet gemaakt.
Adresgegevens:
Vellesan College
Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden