Toelating en aanmelding

Wie wordt toegelaten

De aanmedling voor de brugkls 2023 -2024 is gesloten. Iedere leerling die uiterlijk 15 maart 2023 was aangemeld en in het reguliere onderwijs past, is in principe toegelaten. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.

Het Vellesan College hanteert, net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen, de volgende regeling:

  • Elk kind kan terecht bij de school van eerste keuze: er is geen loting.
  • Het advies van de basisschool is leidend. De basisschool onderbouwt het advies met de resultaten van het leerlingvolgsysteem.
  • Als er sprake is van grote leerachterstanden, zorgt de basisschool voor verdere testgegevens zoals een NIO-test.
  • Het advies kan bijgesteld worden na de uitslag van de verplichte eindtoets.
  • Basisscholen geven bij voorkeur een advies voor één schooltype.
  • Alle vo-scholen in Velsen gebruiken hetzelfde aanmeldingsformulier. Als een vo-school in Velsen de school van eerste voorkeur is, vullen basisschool en ouders dit formulier in. Is het Vellesan College een tweede of lagere keuze dan geven ouders uit Haarlem dat bij de digitale aanmelding aan.
  • Let u erop dat u voor aanmelding voor het Vellesan College het Velsense aanmeldingsformulier gebruikt. Dat is een ander formulier dan het (digitale) Haarlemse.

De aanmelding voor de brugklassen is gesloten op vrijdag 17 maart.
Op 22 maart vindt in de regio Haarlem de loting voor VO-scholen plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot kunnen nog op het Vellesan College geplaatst worden. Op 30 maart is de definitieve lijst met aanmeldingen vastgesteld. In de periode daarna is de warme overdracht tussen basisscholen en VO.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.