Toelating en aanmelding

Wie wordt toegelaten

Iedere leerling die uiterlijk 15 maart 2023 is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.

Het Vellesan College hanteert, net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen, de volgende regeling:

  • Elk kind kan terecht bij de school van eerste keuze: er is geen loting.
  • Het advies van de basisschool is leidend. De basisschool onderbouwt het advies met de resultaten van het leerlingvolgsysteem.
  • Als er sprake is van grote leerachterstanden, zorgt de basisschool voor verdere testgegevens zoals een NIO-test.
  • Het advies kan bijgesteld worden na de uitslag van de verplichte eindtoets.
  • Basisscholen geven bij voorkeur een advies voor één schooltype.
  • Alle vo-scholen in Velsen gebruiken hetzelfde aanmeldingsformulier. Als een vo-school in Velsen de school van eerste voorkeur is, vullen basisschool en ouders dit formulier in. Is het Vellesan College een tweede of lagere keuze dan geven ouders uit Haarlem dat bij de digitale aanmelding aan.
  • Let u erop dat u voor aanmelding voor het Vellesan College het Velsense aanmeldingsformulier gebruikt. Dat is een ander formulier dan het (digitale) Haarlemse.

U meldt uw kind uiterlijk 15 maart 2023 aan met het aanmeldingsformulier van het Vellesan College.
U stuurt het formulier op naar school of u neemt het mee naar de persoonlijke inschrijving in maart.
Daarvoor maakt u een online-afspraak. Dat kan vanaf half februari op deze pagina.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.