Toelating en aanmelding

Aanmelden brugklas 2024 – 2025

Wie wordt toegelaten
Iedere leerling die zich uiterlijk 28 maart 2024 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Hierbij geldt dat het schooladvies en de ondersteuningsbehoefte moeten passen bij wat wij als school kunnen bieden.
Leerlingen met een gemengd advies (vmbo-basis/kader, vmbo-kader/ mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn ook welkom. Zij krijgen extra begeleiding.

Aanmelding
Wij vinden het fijn om een kennismakingsgesprek te hebben met u als ouder en uw zoon of dochter bij de aanmelding.  Voor dit gesprek kunt u thuis het aanmeldformulier invullen. Tijdens het gesprek maken we de aanmelding compleet. Bekijk wat wenselijk is om mee te nemen.

Aanmelding per post
Een aanmelding per post is ook mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur. Stuur bij een aanmelding per post het ingevulde aanmeldformulier naar: Vellesan College, tav de administratie, Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden.
Het aanmeldformulier kan ook worden afgegeven bij de administratie op hetzelfde adres.

Extra informatie voor aanmeldingen voor leerlingen buiten Velsen
In Velsen wordt er niet geloot. Iedere leerling die zich voor 28 maart 2024 heeft aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten.

  • Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen (zoals de regio Zuid-Kennemerland) waarbij het Vellesan de eerste keus is.
  • Wat moet ik doen als ik wil aanmelden vanaf een basisschool buiten Velsen waarbij het Vellesan niet de eerste keus is.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure.