Toelating en aanmelding

Wie wordt toegelaten

Iedere leerling die uiterlijk 11 maart 2022 is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er plaats is. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (vmbo-kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.

Het Vellesan College hanteert net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen de volgende regeling:

  • Elk kind kan terecht bij de school van eerste keuze: er is geen loting.
  • Het advies van de basisschool is leidend. De basisschool onderbouwt het advies met de resultaten van het leerlingvolgsysteem.
  • Als er sprake is van grote leerachterstanden, zorgt de basisschool voor verdere testgegevens zoals een NIO-test.
  • Het advies kan bijgesteld worden na de uitslag van de verplichte eindtoets.
  • Basisscholen geven bij voorkeur een advies voor één schooltype.
  • Alle vo-scholen in Velsen gebruiken hetzelfde aanmeldingsformulier. Als een vo-school in Velsen de school van eerste voorkeur is, vullen basisschool en ouders dit formulier in.
  • Let u erop dat u voor aanmelding voor het Vellesan College het Velsense aanmeldingsformulier gebruikt. Dat is een ander formulier dan het Haarlemse.

Wilt u een volledig overzicht van de toelating bekijk dan de Velsense toelatingsprocedure (versie 2021).

Half januari staat er op deze pagina precieze informatie over de aanmelding. Ook is dan het aanmeldsingsformulier te downloaden.