Op dinsdagavond 5 maart hebben onze examenleerlingen havo/vwo hun profielwerkstukken gepresenteerd. Op deze avond lieten de eindexamenleerlingen zien hoe zij invulling hebben gegeven aan het profielwerkstuk en welke theoretische onderbouwing heeft geleid tot het maken van hun product. In de aula werd er afgetrapt met een dansende modeshow waarna in de lokalen kon worden genoten van vier presentaties. De avond werd afgesloten met een drankje en de tentoonstelling van de producten, We zijn trots op de prestaties!