Op school leer je niet alleen om een diploma te halen, maar werk je aan je toekomst. Zo kreeg een selecte groep vmbo-leerlingen in Spaarndam een Obstacle Run voor de kiezen omdat ze volgend jaar, na hun diploma, mogelijk naar defensie gaan (opleiding VeVa). En daar moeten ze ook fysiek op zijn voorbereid.
De groep van 14 leerlingen moest zich zo snel mogelijk over het parcours van 3 km met 19 hindernissen verplaatsen. Daarbij was samenwerken een belangrijk punt. Na de 1e ronde moesten zij het parcours een tweede keer moeten doen, waarbij zij minimaal twee minuten sneller moesten zijn. En dat lukte. Op naar de toekomst!