In week 39 worden in de brugklas Cito-VAS-toetsen afgenomen. Later volgen ook VAS-toetsen in klas twee en drie. De afkorting VAS staat voor Volg- en Adviessysteem; het is een serie toetsen gemaakt door het Cito. Het Cito is het instituut dat ook de eindtoets voor de basisscholen maakt en de eindexamens voor het voortgezet onderwijs.
De VAS toetst de leerlingen op kennis en vaardigheden van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.  De toets bestaat uit een serie meerkeuzevragen over deze onderwerpen. Daarnaast worden ook de woordenschat en de taalverzorging van de leerling onderzocht.
We doen dit om twee redenen:
We stellen met de VAS vast welk niveau een leerling heeft. Daarvoor worden de resultaten van onze leerlingen vergeleken met de scores van alle leerlingen in Nederland. Daarmee krijgen we een redelijk objectief beeld van wat onze leerlingen kennen en kunnen.
En we kunnen nagaan wat elke individuele leerling in 3 jaar tijd heeft geleerd door de scores over die drie jaar te vergelijken. Dit geeft ons informatie over de vorderingen van onze leerlingen.
Meer informatie over de VAS-toetsen is te vinden in dit artikel.