De vakantie is over!
Alle medewerkers zijn weer op hun post. Het team van docenten van het Vellesan College heeft de eerste boeiende scholingsbijeenkomst over taal en onderwijs al weer gehad. Hele klassen met leerlingen stonden in de rij om hun boekenpakket in ontvangst te nemen en de nieuwe brugklassers zetten hun eerste onzekere stappen in het gebouw op weg naar de introductiebijeenkomst met hun mentor. Kortom: het schooljaar 2022- 2023 is begonnen. We hebben er zin in. 
De school wenst alle leerlingen een leerzaam en succesvol jaar toe.