Sommige ouders of leerlingen willen hun jaar vroeg plannen. Daarom nu al een overzicht van de vakanties van het schooljaar 2019 -2020. De jaarplanning met alle activiteiten wordt rond de zomervakantie in de (web-)agenda gezet.

 

Zomervakantie           15 juli –  23 augustus

Herfstvakantie            21 – 25 oktober

Kerstvakantie             23 december – 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie      17 – 21 februari

Tweede paasdag        13 april

Meivakantie                27 april – 8 mei

Let op! 7 mei start eindexamen mavo, havo vwo

Hemelvaart                21 – 22 mei

Tweede pinksterdag  2 juni

Start zomervakantie   6 juli