Er is een nieuw nummer van de V-Mail verschenen. In dit informatieblad voor ouders aandacht voor de resultaten van de tevredenheidsenquete onder ouders en leerlingen en we kijken terug naar tal van opmerkelijke activiteiten op school. Het volgende nummer verschijn rond de zomervakantie.