Op dinsdag 19 september is er een studiedag voor alle docenten. ’s Ochtends wordt in de ‘Staat van het onderwijs’ bekeken hoe het Vellesan College het afgelopen schooljaar gepresteerd heeft, ’s midddags hebben de afdelingen hun eigen studieprogramma.
Er zijn 19 september geen lessen voor leerlingen.