De nieuwe Schoolgids is uit!
Alle ouders/verzorgers hebben de gids op hun e-mailadres toegestuurd gekregen. Deze digitale schoolgids is een uitgebreide versie waar makkelijk doorheen te navigeren is. Uiteraard is de Schoolgids downloadbaar. Voor leerlingen is er een eigen uitgave, de V-gids voor leerlingen. Ook die is digitaal verspreid. De V-gids voor leerlingen is natuurlijk ook te downloaden.