Voor 1 oktober is het examenreglement 2021 – 2022 gepubliceerd net als de PTA’s voor alle afdelingen.
Op de ouderavonden zijn deze PTA’s besproken en uitgedeeld.
Daarna is er door de minister een wijziging in de slaag-zakregeling ingevoerd. In de brieven voor vmbo en mavo-havo-vwo een korte stand van zaken. We zullen nog een gewijzigd examenreglement publiceren.
Bekijk het ongewijzigde examenreglement 2021 – 2022 (voor alle afdelingen).
Klik op de knop voor het PTA, dat zal niet worden gewijzigd.