Omdat we de afgelopen weken afstandsonderwijs hebben moeten geven en omdat ook nu er nog onderwijsaanpassingen zijn, is, in overleg met de MR, besloten het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA) voor de voorexamenklassen (3 vmbo, 3 mavo, 4 havo en 4-5 vwo) aan te passen. Er is een wijziging in het Examenreglement over de herkansingen en in diverse PTA’s zijn veranderingen aangebracht. Bekijk voor de wijzigingen de examenpagina’s van vmbo, mavo en havo-vwo.