Voor 1 oktober is het examenreglement 2022 – 2023 gepubliceerd, net als de PTA’s voor alle afdelingen.
Op de ouderavonden in september-oktober zijn deze PTA’s besproken en uitgedeeld.
Bekijk het examenreglement 2022 – 2023. Dit reglement geldt voor alle afdelingen.
Klik op de knop om het PTA van het betreffende leerjaar te bekijken.