Door de corona-epidemie en de daarop genomen maatregelen is het voor de leerlingen weer een schooljaar waarin het onderwijs anders verloopt dan normaal. Door de beperkende coronamaatregelen dit schooljaar, heeft de Minister van Onderwijs het besluit genomen om voor de eindexamenkandidaten 2021/2022 een aantal aanpassingen door te voeren.De schoolleiding  heeft naar aanleiding daarvan besloten ook de bespreekruimte bij de overgangsnormen te versoepelen. De normen zelf worden niet versoepeld wel wanneer een leerling een bespreekgeval is. Ook de herkansingsregeling in de voorexamenklassen wordt verruimd.
Lees hierover de brief aan ouders die is verstuurd, bekijk de versie van april 2022 van de overgangsnormen of het addendum bij de examenwijzer.