De informatie-avond voor ouders van nieuwe brugklassers is uitgesteld als gevolg van de corona-beperkingen. Ouders hebben hierover een brief gehad van de school. We hebben wel een instructievideo gemaakt met een korte uitleg over de formulieren. In het nieuwe schooljaar hopen we alle ouders op school te zien.
De ontvangst van de nieuwe brugklasleerlingen, op woensdag 16 juni, gaat wel door.