Er zijn kortgeleden ouderavonden voor 2 mavo en 3 havo-vwo geweest over de keuzes en profielen in de bovenbouw. De presentaties van deze ouderavonden zijn beschikbaar. Bekijk de presentatie van 2 mavo of van 3 havo-vwo.