Heeft u als ouder van een Vellesan-leerling een mening over pesten, over digitaal onderwijs, de overgangsregels, de werkweken, vakantieperiodes, veiligheid op school, de hoogte van de ouderbijdrage of andere zaken die uw kind en de school – en dus ook de ouders – aangaan? Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) van het Vellesan College kunt u over al dat soort zaken meepraten. Zelfs dit schooljaar al, want er is er een vacature in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Als lid van de MR krijgt u zo’n zes tot zeven keer per jaar tijdens een vergadering op een maandagavond de gelegenheid mee te praten, zelf onderwerpen aan te dragen of direct over schoolzaken vragen te stellen aan de schoolleiding in de persoon van de rector, Marc Boelsma. Voor iedere vergadering waar u bij aanwezig bent staat een bedrag als vacatiegeld, waarvan u aan het einde van het jaar het totaalbedrag ontvangt.

Wilt u zich kandidaat stellen of heeft u vragen over wat u als lid van de oudergeleding te wachten kan staan, mail dan met de oudergeleding via oudermr@vellesancollege.nl.