Op dinsdag 28 mei staakt het openbaar vervoer. Treinen en (streek-)bussen rijden niet en de veerponten varen niet. De school blijft open en de lessen worden volgens rooster gegeven.  Ook docenten die ten noorden van het Noordzeekanaal wonen zullen naar school komen.
Voor leerlingen geldt een speciale regeling als ze ten noorden van het Noordzeekanaal wonen, de leerlingen die ten zuiden van het kanaal wonen, worden gewoon op school verwacht. Daarover is een brief naar de ouders/verzorgers gestuurd.
De gemeente Velsen heeft een kort geding, waarin ze vroeg de staking van de veerponten te verbieden, verloren. Voor fietsers en voetgangers zijn er dus geen opties om het Noordzeekanaal over te steken.