De leerlingen uit 3 mavo (met techniek) en 5 vwo (met een natuurprofiel) zijn op bezoek geweest bij Tata Steel. 3 mavo  ging naar Check de Techniek, een dag georganiseerd door Tata Steel zelf. Hier kregen de leerlingen een kijkje in de keuken bij de opleidingstakken van de eigen Tata-Academy waar onder andere elektrotechniek, procestechniek en werktuigbouwkunde worden onderwezen. Klas 5 vwo is met Collegetour Kennemerland 2019 op bezoek geweest bij Tata. Zij kregen een Engelstalig college over de productie van staal.
Beide groepen hebben uiteraard hun bezoek afgesloten met een educatieve rondleiding over het enorme terrein van Tata Steel. Een bezoek aan de indrukwekkende warmwals en de dompelverzinklijn maakten daar onderdeel van uit.