Op 10 juni krijgen de meeste examenleerlingen de uitslag van hun examens te horen.
Dat geldt niet voor de examenleerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader. Die krijgen de uitslag van hun digitale examens pas op woensdag 16 juni. Dan weten ze of ze geslaagd zijn of eventueel een herexamen moeten doen. Dit is een gevolg van het besluit van het landelijk College van Toetsen en Examens (CvTE) om de vmbo examens anders te organiseren van de mavo-, havo- en vwo-examens.