Op 1 augustus 2021 wordt Simone van den Berg afdelingsleider beroepsgericht vmbo op het Vellesan College. Zij volgt daarmee Carla Stokman op, die eerder dit jaar heeft aangegeven zich met ingang van het nieuwe schooljaar te willen richten op het lesgeven. Bestuur en schoolleiding is van mening in Simone van den Berg een uitstekende opvolgster te hebben gevonden. Met de brede ervaring die zij op verschillende niveaus in het onderwijs heeft opgedaan is zij in staat de afdeling vmbo verder te brengen in haar ontwikkeling.