Wat zijn wij trots op onze leerlingen! Het 2e tijdvak heeft tot nog fraaiere eindexamenresultaten geleid: op alle afdelingen kon bij bijna iedere leerling de vlag uit. Geslaagd! Een enkeling doet nog een herexamen in het 3e tijdvak.
Bekijk de percentages na tijdvak 2:
vmbo basis           100% geslaagd
vmbo kader          100% geslaagd
mavo Driehuis       97% geslaagd
mavo IJmuiden     99% geslaagd  (kan nog 100% worden)
havo                         93% geslaagd  (kan nog 95% worden)
vwo                         100% geslaagd.