Van 21 januari tot en met 1 februari zijn er leerling-verkiezingen voor de Medezeggenschapsraad. Maar liefst acht leerlingen hebben zich verkiesbaar gesteld waaronder één duo: Maurice Thijssens (1Md), Brian Luca Smits (1Md), Roos Hendriksen (2Ma), Amy Zoetmulder (2HVa), Ewan Vendel/Sem Wijker (als duo, 3Ha), Max Verlinden (4Hb) en Carmen de Clerck (Duin en Kruidbergmavo). Zij willen ervoor zorgen dat ook de stem van leerlingen gehoord wordt in de MR. En dat is belangrijk.
Elke mentor heeft stembiljetten voor zijn of haar klas ontvangen en een korte uitleg wat elke kandidaat wil bereiken. Tijdens de mentorles wordt gestemd.
Halverwege februari wordt de uitslag bekend gemaakt.