De schoolleiding staat sympathiek tegenover acties voor een beter leefklimaat. Veel jongeren maken zich terecht zorgen over de toekomst van onze planeet. Het is mooi als leerlingen zich willen inzetten voor zo’n maatschappelijk probleem. Wij delen met hen die zorgen. 

Tegelijkertijd is wat de schoolleiding betreft demonstreren onder schooltijd niet het geëigende middel. Leerlingen vallen onder de leerplicht en klimaatspijbelen is dus ongeoorloofde afwezigheid.  Als leerlingen gehoor geven aan de oproep om opnieuw naar Den Haag te gaan om deel te nemen aan de acties, en daardoor dus spijbelen, zullen wij de absentie als ongeoorloofd moeten beschouwen en hen als zodanig registeren.