Voor leerlingen en ouders van vmbo basis en kader is er informatie over het kiezen van profielen en keuzevakken. Daarbij gaat het om klas 2 (de profielkeuze) en om klas 3 (de beroepsgerichte keuzevakken). Om alles te weten te komen bekijken ouders en leerlingen van klas 2 het boekje ‘Kies je profiel’ en de uitleg van de decaan over de profielkeuze in de video hieronder. Leerlingen en ouders van klas 3 bekijken het informatieboekje ‘Beroepsgerichte keuzevaken‘.
Uiterlijk 4 maart moeten de keuzeformulieren worden ingevuld voor 3 vmbo en voor 4 vmbo.