Voor leerlingen (en hun ouders) die overwegen om na het behalen van het mavo-diploma de overstap te maken naar 4 havo om uiteindelijk een havo-diploma te halen organiseert het Vellesan College een voorlichtingsavond.
Op woensdagavond 27 maart 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het hoofdgebouw van het Vellesan College, Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden wordt informatie gegeven over de overstap van 4 mavo naar 4 havo.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– Aan welke eisen moet een leerling voldoen om toegelaten te worden tot 4 havo?
– Hoe zien de profielen er in de havo uit?
– Welke vakken kunnen wel en welke vakken kunnen niet gekozen worden?
– Wat kan een leerling verwachten als de overstap gemaakt wordt?
– Uiteraard zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

 De informatieavond is bedoeld voor mavo-leerlingen én hun ouders/verzorgers die een overstap overwegen naar 4 havo op het Vellesan College. De avond is ook toegankelijk voor leerlingen/ouders van andere scholen.