UPDATE  20 mei
Op 20 mei zijn de laatste schoolexamen afgenomen. In de week van 25 mei is er ruimte voor het inhalen van gemiste toetsen. Eind mei zijn alle schoolexamens afgerond en nagekeken. Op 4 juni zal het Vellesan College een officiële feestelijke uitslagdag houden en weet iedere examenleerling of hij/zij geslaagd is.
In deze brief staat het hele tijdpad voor examenleerlingen inclusief informatie over Resultaat Verbeteringstoetsen (een alternatief voor het herexamen), de diploma-uitreiking en het schema voor het inleveren van de boeken.