In Memoriam Lia Elsten

Geschokt en met grote droefenis staan wij stil bij het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Lia Elsten.

Zij overleed vrijdag 1 november j.l. op 63 jarige leeftijd. Lia was al ruim een jaar met ziekteverlof.

Lia was sinds september 1988 aan onze school verbonden als docent Nederlands en maatschappijleer. Daarnaast heeft zij vele jaren vanuit een enorme betrokkenheid en passie het coördinatorschap van de afdeling IBO/IVBO vervuld.  In deze functie heeft zij vele leerlingen bijgestuurd en geholpen wanneer er problemen of vragen waren. Dat deed zij met heel haar hart en vanuit een enorm vertrouwen in leerlingen. Zij was een meester in het leggen van goede relaties en kon leerlingen daardoor goed helpen.

Op de locatie Platanenstraat  is een herdenkingsplek ingericht voor medewerkers, (oud-) leerlingen en ouders.